Scholar Repository

Zakat

Title
Zakat
Author
Rocky Balboa
Subject
agama, zakat
Published
2011-02-26
Abstract
Soalan soalan Yang Sering Dikemukakan Seorang pegawai yang menyimpan sebahagian dari gaji bulanannya, maka bagaimanakah dia akan mengeluarkan zakat hartanya sedangkan dia mengetahui bahawa sebahagian gaji yang disimpan itu belum sampai haulnya Sesiapa yang memiliki harta yang telah cukup nisab semenjak dari awal haul, lalu hartanya itu berkembang subur dengan keuntungan atau selainnya seperti harta pusaka, pemberian, gaji atau elaun, maka kesemua harta itu hendaklah dikumpulkan kesemuanya ke dalam harta yang telah sampai nisab dan dizakatkan kesemuanya ketika cukup haul walaupun terdapat dari kalangan harta tersebut yang tidak sempurna haulnya. Adakah diwajibkan zakat pada perhiasan
PDF Preview
Zakat