Scholar Repository
Home>Blog UNIKOM>mochrizmadara>legenda sangkuriang
 

legenda sangkuriang

Title
legenda sangkuriang
Author
mochrizmadara
Subject
sangkuriang
Published
2012-02-15
Abstract
Legenda sangkuriang Dumasar kana sasakala kasebut, dicaritakeun y n Raja Sungging Perbangkara indit moro. Di tengah leuweung Sang Raja miceun cai mani anu murag kana daun cariang taleus leuweung . Hiji babi leuweung bikang nu ngaranna Wayungyang anu keur tatapa hayang jadi manusa nginum cai mani tadi. Wayungyang reuneuh sarta ngalahirkeun orok nu geulis. Orok geulis ta dibawa ka karaton ku bapana sarta dib r ngaran Dayang Sumbi landihan Rarasati. R a raja anu ngalamar DayanG Sumbi, tapi saurang og euweuh anu ditarima. Tungtungna para raja silih perangan. Dayang Sumbi nyingkurkeun diri ka hiji pasir dibaturan ku hiji anjing jalu nya ta si Tunmang. Sabot keur uplek ninun, toropong anu keur
PDF Preview
legenda sangkuriang
 
Home>Blog UNIKOM>mochrizmadara>legenda sangkuriang